Integracja sensoryczna

Czym jest integracja sensoryczna?

Jest to prawidłowa organizacja bodźców (wrażeń sensorycznych), które napływają przez receptory. Oznacza to rozpoznawanie przez mózg informacji napływających do niego ze zmysłów, takich jak: równowaga, słuch, wzrok, dotyk i czucie ruchu oraz segregowanie ich, interpretowanie i integrowanie z odpowiednimi, wcześniejszymi doświadczeniami. Mózg wytwarza właściwą reakcję, zwaną adaptacyjną. Nie jest ona niczym innym niż efektywnym reagowaniem na wymogi otoczenia.

 

Kiedy rozpoczyna się integracja sensoryczna?

Rozpoczyna się ona wcześnie, bo już w okresie płodowym i trwa do około 7 roku życia.

 

Czym jest zaburzona integracja sensoryczna?

Zaburzona integracja sensoryczna to taka, która przejawia się dysfunkcjami. Są one wynikiem niewłaściwego organizowania bodźców zmysłowych przez układ nerwowy. Nie są one jednak związane z uszkodzeniem narządów zmysłów (np. krótkowzroczność/dalekowzroczność czy niedosłuch). Zaburzenia integracji sensorycznej dotyczą nieprawidłowości, które związane są z przetwarzaniem bodźców sensorycznych i występują w obrębie 6 systemów.
Jest to system: smakowy, wzrokowy, węchowy, słuchowy, przedsionkowy oraz czuciowy.

 

Jakie są objawy zaburzonej integracji sensorycznej?

Objawy zaburzonej integracji sensorycznej mogą się uwidaczniać poprzez:

 •  nadwrażliwość na bodźce,
 • znacznie obniżoną reakcję na bodźce,
 • znacznie obniżony poziom koordynacji ruchowej,
 • nieprawidłowy poziom aktywności ruchowej,
 • opóźniony rozwój mowy,
 • złe tolerowanie wykonywania przy dziecku czynności higienicznych i pielęgnacyjnych, np. obcinanie włosów, paznokci lub smarowanie kremem i czesanie,
 • brak równowagi, częste potykanie się,
 • niepokój, płaczliwość i problemy z zasypianiem,
 • mylenie prawej strony z lewą,
 • brak dominacji jednej z rąk,
 • uczucie zagubienia i dezorientacji w nowym miejscu,
 • trudności związane z czytaniem i pisaniem,
 • trudności związane z rysowaniem po śladzie, kalkowaniem itp.,
 • nadmierna upartość,
 • kłopoty w koncentracji, ciągłe rozproszenie,
 • nadpobudliwość,
 • problemy z nauką,
 • zaniżenie samooceny,
 • kłopoty z dobrą organizacją,
 • kłopoty z zachowaniem.

 

Które z objawów zaburzenia integracji sensorycznej występują najczęściej?

Wśród najczęściej występujących objawów zaburzenia integracji sensorycznej możemy wyróżnić nadwrażliwość oralną, która powiązana jest z okolicami buzi; nadwrażliwość dotykową, związaną z nadmierną reakcją na bodźce; trudności związane z planowaniem i wykonywaniem czynności ruchowych oraz lęk przed nagłą zmianą pozycji, w której ma znajdować się ciało.