Fizjoterapia

Dyplomowany Specjalista w dziedzinie fizjoterapii, oraz wieloletni nauczyciel akademicki, oferuje kompleksową fizjoterapię funkcjonalną dzieci w tym:

 • Konsultacja fizjoterapeutyczna dzieci – kompleksowe badanie, którego celem jest określenie fizjologicznych i biomechanicznych dysfunkcji u dziecka w każdym wieku i jeśli jest to wskazane opracowanie indywidualnie dobranej terapii (dysfunkcje ruchowe, wady postawy, nieharmonijny rozwój). Czas trwania pojedynczej konsultacji 45-60 minut/120 PLN
 • Pielęgnacja i fizjoprofilaktyka niemowląt – instruktaż prawidłowo wykonywanej codziennej pielęgnacji noworodka i niemowlaka, w tym m.in. sposoby noszenia, odkładania, podnoszenia, ubierania, karmienia, kąpania, obracania, pozycje aktywnego spędzania czasu itp. czas trwania 45-60 minut/120 PLN
 • Terapia – ćwiczenia indywidualne z wykorzystaniem umiejętności i technik zdobytych na certyfikowanych kursach – czas trwania 45 minut/ 100 PLN
 • NDT Bobath, koncepcja terapeutyczna stosowana na całym świecie z powodzeniem dla wcześniaków, niemowląt i dzieci starszych z zespołami neurologicznymi, ortopedycznymi, genetycznymi oraz prezentującymi opóźnienia w rozwoju. Usprawnianie według NDT-Bobath ma pomóc dziecku we wszechstronnym rozwoju tak, aby mogło uzyskać umiejętności ruchowe dostosowane do odpowiedniego wieku i adekwatne do aktualnych dysfunkcji małego Pacjenta.
 • PNF Prorioceptive Neuromuscular Facilitation (torowanie nerwowo-mięśniowe) stosowana w dysfunkcjach neurologicznych i ortopedycznych, to metoda kompleksowej kinezyterapii, oparta na neurofizjologicznych zasadach wykonywania czynności ruchowych i ich rozwoju w trakcie życia człowieka.
 • Lehnert-Schroth – metoda fizjoterapii stosowana w leczeniu skrzywień kręgosłupa. Ortopedyczno – oddechowy zestaw ćwiczeń polegający na pracy w trzech płaszczyznach: czołowej, strzałkowej i poprzecznej. W korekcji skolioz wykonuje się ćwiczenia asymetryczne, a w korekcji odchyleń w płaszczyźnie strzałkowej – symetryczne. Ćwiczenia powinny być wykonywane systematycznie i z dużą intensywnością. Skuteczne nawet u ludzi dorosłych.
 • FDM (Fascial Distortion Model) jest formą leczenia, w której uznaje się, że przyczyną niemalże każdego urazu narządu ruchu jest co najmniej jedna z sześciu tzw. dystorsji (zniekształceń) powięzi. Najczęściej i najszerzej stosowane jest w leczeniu narządu ruchu i uszkodzeniach urazowych.
 • DNS (Dynamiczna Stabilizacja Nerwowo-Mięśniowa) „Jeżeli jeden mięsień nie działa prawidłowo, zaburzona jest stabilizacja całego ciała.” Celem terapii jest przywrócenie tej stabilizacji dzięki odpowiednim ćwiczeniom. Metodę DNS stosuje się u pacjentów z zaburzeniami układu ruchu, u pacjentów neurologicznych oraz w leczeniu ortopedycznym, w pediatrii (porażenie mózgowe, skoliozy, wady postawy, zwichnięcie stawów biodrowych, kręcz karku itp.) oraz w sporcie wyczynowym. Terapia metodą DNS jest dostosowywana do indywidualnego stanu pacjenta i uwzględnia kombinację wielu ćwiczeń.
 • Kinesiology Taping – to metoda, która pozwala na osiąganie doskonałych rezultatów terapeutycznych przez działanie sensoryczne plastra kinesiology. Każda aplikacja jest poprzedzona badaniem, oceną układu mięśniowo – powięziowego. Nie jest oparta na stosowaniu gotowych szablonów dla poszczególnych schorzeń. Kinesiology taping jest najbardziej rozwiniętą i stale dynamicznie się rozwijającą odmianą terapii z użyciem plastra bazującą na ostatnich osiągnięciach wiedzy medycznej z obszaru terapii mięśniowo – powięziowej. Koszt zależy od aplikacji 10-40 PLN
 • Masaż Shantala – jest starożytną techniką masażu niemowląt oraz dzieci, wprowadzoną na europejski grunt. Regularne masowanie ma pozytywny wpływ na dziecko, jak również na matkę czy inną osobę wykonującą masaż. Czas trwania 60-80 minut/120 PLN
 • Diagnostyka metodą Prechtla – jest metodą diagnostyczną noworodka i małego dziecka, prognozującą ewentualne uszkodzenia ośrodkowego układu nerwowego. Polega na obserwacji spontanicznej aktywność na podstawie której określamy czy sposób w jaki porusza się dziecko, w danym wieku, jest prawidłowy czy nieprawidłowy. Podstawą badania jest analiza nagrania. Ocenia się jakość wykonywanych przez dziecko ruchów. Koszt 200 PLN.